Samtykkeerklæring

Når du booker en tid til behandling via onlinebooking hos Klinikfælleskabet Kildegården, skal du som følge af den nye persondataforordning give dit samtykke til, at vi registrerer og opbevarer visse oplysninger om dig. Det er vigtigt, at du læser og accepterer nedenstående betingelser. Ved at godkende betingelserne, når du booker online, giver du dit samtykke til journalføring og opbevaring af journal.

Samtykke

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Volva Kropsterapi og CHC-Zoneterapi har indhentet mine personlige oplysninger via online booking eller telefonisk, og registreret disse oplysninger i deres elektroniske bookingsystem.

Indhentede oplysninger er:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.
  • E-mail

Undertegnede er hermed informeret skriftligt om, hvilke oplysninger der journalføres og opbevares samt til hvilket formål, og giver hermed tilladelse til, at oplysningerne må opbevares og anvendes af behandleren.

Journaloplysninger

RAB-behandlere er forpligtede til at føre en journal. Journalen indeholder fortrolige oplysninger, og vi er derfor lovmæssigt forpligtede til at bede om dit samtykke til at opbevare

Din journal kan indeholde:

Navn, adresse, tlf. og e-mail.

Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold oplyst af dig og udelukkende til brug for tilrettelæggelse af behandlingen.

Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, brug af medicin, kosttilskud mm. oplyst af dig og udelukkende til brug for tilrettelæggelse af behandlingen.

Vejlednings- og/eller behandlingsforløb, effekt, evt. andre reaktioner mm. Som behandlere er vi alle i Klinikfællesskabet Kildegården omfattet af tavshedspligt. Oplysninger om/fra dig vil derfor naturligvis blive behandlet fortroligt.

Oplysningerne kan opbevares elektronisk i op til 5 år hos Terapeutbooking.dk, som er det bookingsystem, vi bruger i Klinikfællesskabet Kildegården. 

Har du ikke været til behandling i 5 år, vil alle oplysninger blive slettet fra systemet. Det samme gælder sms’er og e-mails.

I forhold til reglen om “Right to be forgotten” kan du til enhver tid kræve at blive slettet fra systemet.

Accept

Ved accept af overstående betingelser har Volva Kropsterapi og CHC-Zoneterapi min tilladelse til at opbevare oplysninger (og journalføre), jf. persondatalovens §7 og §8. 

Der gøres opmærksom på, at du har rettigheder, jf. persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. §31, indsigelse, jf.§35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. §37. 
Endvidere er det muligt til enhver tid at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jf. §38. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynet.

Persondataloven

Du kan evt. læse om hele persondataloven på dette link. retsinformation.dk